GDPR

Informace o zpracování osobních údajů – E-shop v. 04-2019

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Pavel Čermák-Červík, Pod Větrákem 926, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 610 74 195, DIČ: CZ7409041178.

Odpovědnou osobou za řádné zpracování a ochranu Vašich dat je zodpovědná osoba Pavel Čermák.

S Vašimi osobními údaji bude tedy pracovat jen odpovědná osoba, obchodní oddělení, účetní a marketingové oddělení.

 

Jaká data zpracováváme, uchováváme a proč?

Zpracováváme Vaše:

 • Identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, firma, odpovědná osoba, zástupce, IČO, DIČ.
 • Kontaktní údaje, hlavně adresa, e-mail, telefonní čísla, případně profily na sociálních sítích, pobočky.
 • Marketingové informace – data o nákupním chování zákazníků, pohlaví a věk, zeměpisné údaje.
 • V případě, že je vedeno reklamační řízení nebo soudní spor, uchováváme podklady řízení potřebné k domožení se práva.

Data jsou primárně využívána k naplnění zákonných povinností vznikajících smluvním vztahem dle občanského nebo obchodního zákoníku, ochrana osobních údajů a zákonů souvisejících.

Zpracování marketingových informací upozorňujeme vstupním upozorněním na cookies na hlavní stránce webu.

Vaše data jsou poskytována pouze Finančním úřadům (daně) a kontrolním úřadům státní moci.

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

 

Jak uchováváme Vaše data?

Pro internetovou komunikaci používáme šifrovaný přenos dat (certifikát SSL).

Vaše data jsou uložena ve firemním PC, v databázi, která je zabezpečena přihlašovacím jménem a heslem. Oprávněný přístup k datům má jen odpovědná osoba za zpracování osobních údajů - Pavel Čermák, účetní, obchodní a marketingové oddělení.

Vaše data jsou uchovávána po zákonem stanovenou dobu, a to účetní záznamy a doklady po dobu 5 let, daňové doklady rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty 10 let, mzdové listy po dobu 30 let od následujícího roku od posledního záznamu, stejnopisy evidenčních listů 3 roky (počínaje následujícím rokem).

Po uplynutí této lhůty jsou datová data smazána a písemné dokumenty skartovány.

Pro Vaše data používáme pouze legální software, které je pravidelně aktualizováno, pro zajištění stability systému a zajištění opravy nefunkčních nebo chybějících částí. Na svých zařízeních máme nainstalované antivirové programy a používáme firewall. Přístup k datům je přes uživatelské účty a jsou chráněna heslem. Naše data jsou zálohována.

V případě, že budete žádat zaslání, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, budete požádáni o ověření Vaší totožnosti, a to:

 • Odesláním žádosti z emailu, který je u nás registrován a potvrzení kódem, který bude odeslána Vaše telefonní číslo uvedené Vámi při zadávání vstupních dat.
 • Žádostí, která bude zaslána na naši korespondenční adresu (Pavel Čermák-Červík, Pod Větrákem 926, 271 01 Nové Strašecí), bude obsahovat úředně ověřený podpis Vaší osoby. Na obálku uveďte “Osobní údaje-neotvírat“, tím zaručíte, že obálku otevře pouze pověřená osoba.
 • Osobně, po předchozí domluvě, kde budete požádáni o prokázání totožnosti občanským průkazem nebo pasem.
 • Telefonicky na telefonním čísle +420 777 909 980, v tomto případě budete požádáni o doplňující údaje, které nám pomohou ověřit, zda se jedná o Vaši osobu. V tomto případě volejte z telefonního čísla vedeného v naší databázi.

Tyto kroky jsou nutné pro ověření Vaší totožnosti, a to z důvodu ochrany Vašich dat, které nám ukládá zákon. Bez poskytnut těchto informací Vám nemůžeme sdělit jakékoli informace nebo přijmout Vaši žádost.

Ochrana papírových dat. Data ,které jsou v papírové podobě a obsahují Vaše osobní údaje, jsou umístěné v uzamykatelné místnosti, kde jsou uchovány ve skříni s uzamykatelnými dvířky. Přístup k ním má jen pracovník zodpovědný za zpracování osobních údajů a oddělení lidských zdrojů.

 

 

 

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na informaci, jaká konkrétní data o Vás uchováváme.

Máte právo na opravu dat, výmaz (pokud zákon neukládá jinak).

Pokud jste poskytli na některé informace souhlas se zpracováním, máte právo tento souhlas odvolat (odvolání souhlasu je potřeba učinit písemnou formou, telefonicky nebo emailem dle výše uvedených pravidel).

 

Porušení zabezpečení – pravidla pro únik dat.

Pro Vaši ochranu dat děláme maximum a veškerá snaha je pro zajištění Vaší bezpečnosti. Jelikož v dnešní době i přes veškeré opatření může dojít k úniku dat, stanovili jsme si pravidla pro tento případ. Narušení může dojít prolomením hackerů do naší databáze, vloupáním do našich prostor a dalšími nezákonnými praktikami.

 • V případě zjištění, že došlo k porušení zabezpečení a úniku dat, budeme do 72 hodin od zjištění informovat Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Budeme okamžitě informovat osoby, jejichž data unikla.
 • Únik dat dokumentujeme.
 • Evidujeme i porušení zabezpečení osobních údajů, kdy většinou nedochází k úniku dat, ale sníží se zabezpečení dat například vlivem:
  • Technického výpadku e-shopu nebo webu.
  • Útoku DDoS, kdy jsou stránky nedostupné, ale k úniku nedošlo.
  • Poškození dat vlivem špatného hard disku.
  • Přístup k datům zaměstnance, který nemá na data ze své pozice nárok.
  • A další…

Jsme si vědomi, že psát toto je nepopulární a může vyvolat určité pochyby, ale věřte, že ti kdož toto nepíší a nepočítají s touto alternativou, nechrání data tak, jak by měli.

 

V případě dotazů či nejasností se na nás můžete obrátit na:

 

 • Tel. +420 777 909 980  Pavel Čermák
 • E-mail:   registrace@cervik-paja.cz
 • Osobně – po tel. Dohodě na adrese: Pavel Čermák, Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí, e-mail: vysivani@cervik-paja.cz.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).