Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Internetového obchodu

Pavel Čermák – Červík Pája

provozovaného na internetové adrese www.cervik-paja.eu,

a to prostřednictvím webového rozhraní,

dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb. - nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat :

Pavel Čermák – Červík Pája (www.cervik-paja.eu),

se sídlem: Pod větrákem 926, 27101 Nové Strašecí,

tel. +420_777909980,

 e-mail: cervik@cervik-paja.eu

 

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 1. Důsledky odstoupení od smlouvy a převzetí zboží
  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději   do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2. Převzetí zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

     Pavel Čermák – Červík Pája, Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  2. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží.
   Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je uveden níže:  

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát

Pavel Čermák – Červík Pája, Pod Větrákem 926, 27101 Nové Strašecí,

e-mail: cervik@cervik-paja.eu

- Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb (*):  

- Datum objednání (*):                                     / datum obdržení (*):


- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů:


- Adresa spotřebitele / spotřebitelů:- Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

- Datum:


 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).