PayPal - základní principy bezpečné platby

Základní principy služby PayPal

 

Co je služba PayPal?

Služba PayPal umožňuje fyzickým osobám i podnikům posílat a přijímat elektronické peníze přes web. Poskytuje také jiné finanční a související služby. Tyto služby zde souhrnně nazýváme „služba”.

Přes službu můžete uskutečňovat jednorázové platby nebo si u nás můžete založit účet, který vám umožní jednodušší placení, přijímání plateb a jejich posílání, další funkce a lepší záznamy o platbách.

 

Kdo službu poskytuje?

Službu poskytuje společnost PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („PayPal“) zaregistrovaným uživatelům v Evropském hospodářském prostoru. Informace o kontaktování společnosti PayPal najdete na této stránce o službách zákazníkům. V naléhavých případech nahlédněte do oddílu „Co udělat“ v následujícím textu.

Společnost PayPal má v Lucembursku řádnou bankovní licenci (podle právní definice licenci pro „úvěrovou instituci”). Jsme pod důkladným dohledem lucemburského finančního regulačního orgánu, komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Komise CSSF vede registr regulovaných organizací na stránce https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. Společnost PayPal má v registru číslo B00000351, můžete nás však vyhledat i podle názvu.

 

Co potřebujete k využívání služby?

K využívání služby vám postačí toto:

 • Počítač, chytrý telefon (například Apple iPhone nebo telefon se systémem Android či Windows) nebo tablet (například Apple iPad nebo tablet se systémem Android nebo Windows).
 • Datové připojení k internetu. Když je počítač odpojen od internetu, služba PayPal nefunguje.

Toto jsou technické požadavky. Čím lépe funguje zařízení a připojení k internetu, tím lépe bude fungovat služba. Pokud je v počítači virus nebo jiný bezpečnostní problém, může ovlivnit službu, stejně jako jiné operace prováděné v zařízení. Vždy je nejlepší řídit se všemi bezpečnostními pokyny výrobce zařízení a jeho operačního systému a používat antivirovou ochranu (pokud je pro váš operační systém doporučena). Udržujte systém v aktuálním stavu, především operační systém, prohlížeč a antivirový software. Při stahování obsahu z internetu buďte opatrní: Pokud zdroj stahovaného obsahu neznáte a nedůvěřujete mu, riskujete, že budou stažená data škodlivá.

Služba PayPal provádí převody peněz, a proto budete k jejímu úspěšnému fungování potřebovat i peníze, které chcete posílat nebo přijímat. Služba je také užitečnější, když máte bankovní účet nebo kreditní či debetní kartu. Služba je prostředníkem, který vám umožňuje využívat tyto zdroje financování (bankovní účet a/nebo kartu) online, aniž byste museli odhalit jejich údaje komukoli jinému než nám a dalším pečlivě vybraným třetím stranám uvedeným v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Služba je navržena tak, aby pracovala s vašimi dalšími bankovními účty a kartami online snadněji a bezpečněji.

V některých případech můžete službu využívat přes poskytovatele služeb třetích stran, kterým povolíte jednat vaším jménem (například při iniciování některých plateb nebo přístupu k údajům o vašem účtu PayPal).

 

Jednorázové platby

Pokud službu využijete k provedení jednorázové platby (aniž byste u nás měli účet), poskytneme vám informace týkající se této platby předem i poté, co nám dáte příkaz platbu realizovat.

Můžeme vám poskytnout tyto informace:

 • na webové stránce, kterou vám zobrazíme před provedením platby,
 • v každém e-mailu, který vám pošleme, a
 • v tomto oznámení s názvem „Hlavní informace o platbách a službách“.

Pokud je k dispozici produkt pro platbu na základě faktury a využijete ho, může vám některé informace zaslat i obchodník, kterému platíte.

Za zaslání jednorázové platby prostřednictvím služby neúčtujeme žádné poplatky (můžeme však účtovat poplatky za jiné služby v souvislosti s touto platbou, například za převod měny).

Kvůli zpracování jednorázové platby vás můžeme požádat o potvrzení podrobností o způsobu platby, pomocí kterého máte v úmyslu zaplatit (což může v závislosti na námi nabízených tlačítkách v internetovém obchodě příjemce zahrnovat vaši platební nebo debetní kartu či jiný alternativní způsob platby), a o další informace, které budou uvedeny při integraci našeho tlačítka v internetovém obchodě příjemce, kde nám dáte příkaz k provedení platby.

Platba bude provedena ihned, jakmile to dovolí platební schémata dostupná ve službě PayPal. Pokud nás osoba, které platbu posíláte, vyrozumí, že si přeje platbu vyúčtovat později, provedeme platbu ve chvíli, kdy nás tato osoba informuje.

Pro platby, které přes naši službu posíláte nebo přijímáte, aniž byste u nás měli účet, platí stanovené limity. Chcete-li získat další informace o poslání platby, aniž byste u nás měli účet, přečtěte si dokument Podmínky pro platby bez účtu PayPal. Chcete-li získat další informace o přijetí platby od uživatele, který u nás nemá účet, přečtěte si oddíl „Přijímání plateb“ ve smlouvě s uživatelem.

 

Založení účtu PayPal

Účet služby PayPal si mohou založit fyzické osoby i firmy. Pokud si u nás chcete založit účet, musíte splňovat následující podmínky:

 • Musíte být fyzickou osobou (ve věku nejméně 18 let) nebo firmou, která může uzavřít právně závaznou smlouvu; a
 • Musíte dokončit proces registrace.

Během registrace musíte:

Během procesu registrace a po něm také můžete nastavit zdroj financování pro účet PayPal (bankovní účet, debetní kartu nebo kreditní kartu), ze kterého budeme čerpat prostředky na krytí plateb prováděných z účtu PayPal.

 

Posílání prostředků na účet

Peníze na vašem účtu PayPal jsou právně označeny jako „elektronické peníze”, které jsou uznávány v celém Evropském hospodářském prostoru jako forma peněz vhodná pro používání na webu. Ze svého účtu PayPal můžete platit pouze v případě, že na něm máte prostředky. Pokud však pošlete platbu, aniž byste na ni na účtu PayPal měli prostředky, pokusíme se je automaticky získat z vašich zdrojů financování, abychom mohli platbu provést.

Způsoby financování účtu:

 • Získání elektronických peněz od nás zaplacením ekvivalentní částky z vašich zdrojů financování. To můžete udělat ručně pomocí možnosti Přidat prostředky dostupné v rozhraní účtu nebo tak budeme činit automaticky podle potřeby krytí plateb, ke kterým nám dáte příkaz, nebo
 • Přijetí platby PayPal, kterou vám pošle jiný uživatel služby PayPal.

Zůstatek na účtu PayPal představuje částku elektronických peněz, kterou máte k dispozici k placení ze svého účtu. Elektronické peníze jsou ekvivalentem hotovosti, a proto evropské zákony zakazují vyplácet z elektronických peněz úroky (směrnice 2009/110/ES, článek 12).

 

Posílání plateb

Chcete-li přes službu poslat platbu třetí straně, můžete na webové stránce obchodníka (nebo na jiném prodejním místě) kliknout na tlačítko pro zaplacení obchodníkovi, nebo pokud příjemce nemá webovou stránku nebo tlačítko pro provedení platby, můžete použít funkci Poslat peníze v rozhraní účtu a zadat e-mailovou adresu příjemce. V obou případech nám zahájením posílání peněz dáte příkaz převést elektronické peníze z vašeho účtu PayPal na účet PayPal příjemce (viz také oddíl „Jak poznáme, že jste to vy?” v následujícím textu). Pokud příjemce platbu přijme (obvykle k tomu dochází automaticky), převod dokončíme.

V některých případech můžete autorizovat příjemce, aby za vás později vyzval společnost PayPal ke zpracování platby od vás pro něj (tyto typy plateb se označují jako „automatické “předem schválené platby nebo „platby dle smlouvy o fakturaci“). Společnost PayPal může částku platby zadržet na vašem rezervním účtu jako platbu čekající na zpracování, dokud si ji příjemce nevyzvedne.

V některých případech můžete povolit jinému licencovanému poskytovateli služeb z řad třetích stran iniciovat platbu jinému uživateli za vás.

Každý nový účet má zpočátku nastaven limit prostředků, které může uživatel poslat. Pro zvýšení „limitu pro posílání peněz” musí uživatel ověřit informace, které nám k účtu poskytl. Limity jsou nastaveny podle našeho uvážení až do maximální částky povolené zákony proti praní špinavých peněz. Uživatelům však funkci pro změnu limitu pro posílání peněz neposkytujeme. Typ informací potřebný pro ověření se liší podle místa vašeho pobytu a vašeho typu účtu (osobní či firemní). Vyzveme vás k ověření údajů o vašem účtu a vysvětlíme vám, jak postupovat.

 

Přijímání plateb

Po založení účtu PayPal můžete prostřednictvím služby přijímat platby od jiných uživatelů.  Můžeme vám také umožnit přijmout platbu od osoby, která nemá účet PayPal. Přijetí platby je téměř vždy automatické. Obvykle nemusíte pro přijetí platby nic dělat.

Příjemce může platbu vrátit, nebo může za určitých okolností pomocí služby odmítat platby zaslané jiným uživatelem.

Když máte nový účet PayPal, vyžadují zákony proti praní špinavých peněz, abychom omezili částku, kterou můžete přijmout, dokud nedokončíte proces ověření účtu. Krátce po založení nového účtu vás vyzveme k jeho ověření a vysvětlíme vám, jak to udělat.

Platby, které podle nás mají vážné bezpečnostní problémy nebo představují podvodnou smlouvu s uživatelem, zablokujeme. Někdy platbu místo zablokování zpozdíme kvůli dalšímu přezkoumání. Pokud zjistíme podvod poté, co přijmete platbu, zpravidla platbu vrátíme podvedené osobě a storno zaznamenáme na váš účet. Někdy nám zákony neumožňují zablokování nebo zpoždění platby vysvětlit nebo uvést podrobné údaje o stornu, abychom nevarovali uživatele, který zřejmě páchá podvodnou nebo jinou trestnou činnost. Přestože může být množství námi uváděných informací omezeno, můžete se na zablokované, zpožděné nebo stornované platby zeptat v centru zpráv, jak je popsáno v následujícím textu v oddílu „Komunikace s vámi“.

 

Měny

Platby můžete posílat a přijímat v různých měnách, například v těchto: libra, euro, americký dolar, kanadský dolar, japonský jen, australský dolar, švýcarský frank, norská koruna, švédská koruna, dánská koruna, polský zlotý, maďarský forint, česká koruna, singapurský dolar, hongkongský dolar, novozélandský dolar, izraelský nový šekel, mexické peso, brazilský real, filipínské peso, thajský baht a tchajwanský nový dolar.

Pokud nemáte na účtu zůstatek v měně, kterou posíláte, nebo pokud vybíráte měnu, která neodpovídá zemi bankovního účtu, na který peníze vybíráte, služba zpravidla prostředky převede na měnu posílané platby nebo bankovního účtu, na který vybíráte, a naúčtuje poplatek za převod.

Peníze můžete přijímat ve všech měnách, které služba podporuje (jsou uvedeny výše). Pokud měna přijímaných prostředků neodpovídá zemi účtu PayPal, služba prostředky v cizí měně nepřevede na vaši měnu, dokud jí k tomu nedáte pokyn, nevyberete prostředky na svůj bankovní účet nebo je nepošlete jako platbu v jiné měně.

Než služba měnu převede, informuje vás o použitém směnném kurzu a účtovaném poplatku. Jakmile vám služba předá informace, bude pokračovat v převodu pouze v případě, že dáte příkaz, aby pokračovala. To se nevztahuje na odložené platby ani na smlouvu s uživatelem o automatických nebo předem schválených platbách či platbách dle smlouvy o fakturaci.

Další informace o tom, jak můžeme převést měnu, a o možnostech převodu měny, najdete ve smlouvě s uživatelem.

 

Riziko chargebacku nebo storna

Pokud se na příjemce nevztahuje ochrana prodejce (viz níže) a přijme platbu, která se stane předmětem chargebacku nebo je stornována, bude za chargeback/storno částky platby a za všechny poplatky, jako jsou například poplatky za zpracování chargebacku, odpovědný příjemce (ve většině případů to není společnost PayPal).

Chargeback představuje spor mezi příjemcem platby zaplacené z platební karty, bankou, která kartu vydala, a zákazníkem vydavatele, odesílatelem platby. Služba PayPal ve sporech o chargeback nerozhoduje a stejně jako příjemce platby musí přijmout rozhodnutí vydavatelské banky jako konečné a právně závazné rozhodnutí ve věci sporu o chargeback.

 

Ochrana prodejce

Pokud plátce popře, že platbu autorizoval, nebo namítá, že neobdržel zaplacené zboží, může společnost PayPal za určitých okolností místo požadavku, aby příjemce částku uhradil, pokrýt ztrátu způsobenou chargebackem nebo stornem sama.

Ochrana prodejce je k dispozici a můžete o ni požádat, když je u platby na stránce údajů o transakcích uživatele uveden popisek „Způsobilost pro ochranu prodejce“. Možnost využití ochrany prodejce závisí na následujících faktorech:

 • Typ zakoupeného zboží nebo služeb
 • Země, ve kterých sídlí kupující a prodejce
 • Typ účtu prodejce
 • Poštovní adresa, na kterou prodejce zasílá zboží
 • Evidence použitého způsobu dodání
 • Doba, po které bylo zboží odesláno od přijetí platby
 • Počet účtů, ze kterých byla uskutečněna platba
 • Spolupráce prodejce

Smlouva s uživatelem obsahuje další údaje o způsobilosti podle země pobytu prodejce.

Ochrana kupujícího

Ochrana kupujícího umožňuje uživatelům, kteří zakoupili způsobilé zboží nebo služby, vrátit celou platbu PayPal za tyto nákupy nebo její část v případě, že zboží nebo služby nebyly dodány nebo výrazně neodpovídají popisu prodejce.

Chcete-li využít program ochrany kupujícího, musíte podat stížnost, a to ve stanovené lhůtě. Podrobné údaje o stížnostech najdete ve smlouvě s uživatelem.

 

Převod prostředků (výběr elektronických peněz)

Pokud máte na účtu kladný zůstatek, můžete nám kdykoli dát příkaz k vyplacení prostředků na bankovní účet, který máte u svého účtu PayPal zaregistrován jako zdroj financování (nebo méně často na kartu). Takový příkaz zpravidla podáváte pomocí funkce výběru v rozhraní účtu. V právních pojmech představuje výběr z účtu PayPal „vyplacení” elektronických peněz.

Za normálních okolností realizujeme výběr z vašeho účtu, jakmile nám to dovolí dostupná platební schémata (to může znamenat do 1 pracovního dne) po dokončení všech kontrol, které v rozumné míře vyžadujeme v rámci prevence praní špinavých peněz a podvodného jednání nebo pro potvrzení vaší totožnosti a vašeho přístupu k bankovnímu účtu použitému pro výběr.

Když máte nový účet PayPal, vyžadují zákony proti praní špinavých peněz, aby společnost PayPal omezila částku, kterou můžete vybrat. Limit můžete zvýšit dokončením procesu ověření nového účtu. Služba PayPal vás krátce po založení nového účtu vyzve k ověření a vysvětlí vám, jak to učinit.

Prostředky si můžete na účtu PayPal ponechat jak dlouho chcete. Za uchovávání peněz na účtu PayPal neúčtujeme žádné poplatky, neplatíme však také žádné úroky, protože vyplácení úroků za elektronické peníze je zakázáno.

 

Poplatky

Společnost PayPal si neúčtuje za posílání peněz pomocí služby žádné poplatky (pokud platba nevyžaduje převod měny, pokud není odeslána pomocí naší služby Hromadná platba nebo pokud se odesílatel nerozhodne zaplatit poplatek za platbu v rámci osobní (nikoli obchodní) transakce).

Služba PayPal v určitých případech účtuje poplatky, například:

 • Přijímání plateb za obchodní transakce (sazby se liší v závislosti například na bydlišti odesílatele a příjemce)
 • Převod měn (viz část Měny v předchozím textu)
 • Zpracování žádosti o chargeback od odesílatele platby, kterou jste přijali
 • Provedení výběru prostředků (v některých zemích)
 • Využití některých volitelných služeb, jako jsou například Hromadná platba nebo PayPal Credit

Podrobnosti o našich poplatcích najdete ve smlouvě s uživatelem a na našich stránkách poplatků.

 

Zrušení účtu nebo omezení jeho používání

Účet můžeme my nebo majitel účtu kdykoli zrušit. V případě, že společnost PayPal účet zruší, obvykle jeho majitele uvědomíme dva měsíce před zrušením. V ojedinělých případech však můžeme účty zrušit kdykoli s okamžitým upozorněním majitele účtu (například když majitel účtu poruší smlouvu s námi). Podrobné informace (včetně informací o postupu při rušení účtu a dopadu jeho zrušení) najdete v oddílu „Zrušení účtu“ ve smlouvě s uživatelem.

Za určitých okolností také můžeme zablokovat posílání a přijímání plateb na účet nebo výběry. Patří sem situace, když jsou údaje, které jste nám poskytli, pravděpodobně nepřesné, když nesplníte základní závazky nebo když zřejmě máte finanční potíže (viz také oddíl „Zakázané aktivity a zadržování prostředků“ ve smlouvě s uživatelem). Služba PayPal nenabízí funkci, kterou byste mohli omezit nebo zakázat využívání účtu jinak než jeho zrušením.

Pokud váš účet omezíme (nezrušíme ho zcela), budete mít po přihlášení k dispozici centrum zpráv nebo můžete kontaktovat oddělení služeb zákazníkům po telefonu. Uvítáme, když se na omezení budete ptát, a vysvětlíme vám jeho důvody (pokud je to povoleno) a způsob, jak dosáhnout jeho zrušení.

Služba PayPal může zablokovat i konkrétní platbu (aniž by zrušila nebo omezila účet). Další informace najdete v předchozím textu v oddílu „Přijímání plateb”.

 

Zakázané nebo omezené aktivity

Nepovolujeme využití služby pro zpracování plateb souvisejících s nezákonnými aktivitami nebo jinými aktivitami, které porušují zásady používání služby PayPal.

Využívání služby PayPal můžeme omezit nebo můžeme odmítnout vaši platbu v případě, pokud by to vedlo k omezené aktivitě podle definice v naší smlouvě s uživatelem.

 

Komunikace s vámi

Služba PayPal s vámi bude komunikovat následujícími způsoby (mimo ostatní běžné způsoby, jako je telefon na oddělení služeb zákazníkům a tento web):

 • E-mail: V případech, kdy sdělované informace nejsou citlivé z hlediska bezpečnosti. E-mailem vás například upozorňujeme na poslané platby nebo změny nastavení účtu. Tato e-mailová upozornění zpravidla představují rutinní potvrzování provedených akcí. Pokud jste však oznamovanou akci neprovedli, musíte okamžitě zasáhnout jiným způsobem než posláním odpovědi na e-mail. Pokud máte podezření na neoprávněné použití vašeho účtu, přečtěte si v následujícím textu oddíl „Co udělat při bezpečnostním problému”. Kromě potvrzení provedených akcí vás e-maily upozorňujeme na události (například když na vaše schválení čeká nějaká platba nebo se blíží konec platnosti karty nastavené na účtu) a na všeobecná oznámení pro všechny uživatele, například aktualizace online smluv. V e-mailech posíláme minimum důvěrných informací, protože e-mail není prostředkem komunikace s vysokým zabezpečením. K zabezpečené komunikaci s námi využívejte centrum zpráv.
  Pokud odpovíte na automaticky zaslaný e-mail, nevyvolá to na naší straně pozornost, kterou bychom zprávě od vás chtěli věnovat. Pokud musíte odpovědět, reagujte na e-mailová upozornění od nás a pravost e-mailů od nás si ověřujte v centru zpráv.
 • Upozornění v zařízení: Pokud nám nastavení vašeho zařízení (například chytrého telefonu nebo tabletu) povoluje taková upozornění zasílat. Tato upozornění mají stejný účel jako e-mailová upozornění popsaná výše a slouží k odhalení neoprávněného používání vašeho účtu. Pokud máte podezření na neoprávněné použití účtu, přečtěte si v následujícím textu oddíl „Co udělat při bezpečnostním problému”.
 • Centrum zpráv, ke kterému můžete získat přístup ze svého účtu, avšak pouze po přihlášení. Protože se přihlašujete, máme větší jistotu, že přes centrum zpráv komunikujeme s vámi. Proto centrum zpráv využíváme pro informace o zabezpečení služby, důvěrné informace a další informace, u nichž je důležitá bezpečnost. Pro přístup k centru zpráv se ale musíte přihlásit, a proto může být pro získání vaší pozornosti méně efektivní než e-mail. Můžeme vám tedy poslat e-mail s několika údaji a výzvou k přihlášení a návštěvě centra zpráv.

Tento seznam není úplný. Pokud například zavoláte našemu oddělení služeb zákazníkům, bude tato komunikace samozřejmě probíhat telefonicky.

Veškerá komunikace s vámi z naší strany probíhá v jazyce, ve kterém jsme s vámi komunikovali při vaší registraci ke službě PayPal. Ve většině případů půjde o jazyk vaší země, v ostatních případech používáme angličtinu. Na vaši zemi se ptáme při registraci ke službě.

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE SLUŽBOU A SPORY S JINÝMI UŽIVATELI

Při řešení jakýchkoli problémů týkajících se služby (například problémů s platbou) nebo sporů s jinými uživateli budeme hledat řešení přes naše centrum řešení problémů, ke kterému získáte přístup po přihlášení k účtu.

V centru řešení problémů můžete nahlásit problém nebo zahájit spor či zareagovat na spor zahájený jiným uživatelem. Najdete tam i nápovědu k používání centra řešení problémů. Další informace o problémech týkajících se služby najdete v oddílu „Řešení problémů“ ve smlouvě s uživatelem.  Další informace o řešení sporů s jinými uživateli prostřednictvím služby PayPal najdete v oddílech „Ochrana kupujícího PayPal“ a „Ochrana prodejce PayPal“. 

Pokud se problém se službou týká bezpečnosti nebo podvodu (například když máte podezření na neoprávněné použití), přečtěte si také v následujícím textu oddíl „Co udělat při bezpečnostním problému”. Pokud vás budeme potřebovat upozornit na bezpečnostní problém nebo problém s podvodem, zpravidla to učiníme přes centrum zpráv. Pokud je nutné, abyste okamžitě provedli nějakou akci, můžeme pro vyžádání akce použít i jiné prostředky, například e-mail.

Pro hlášení problémů se službou a sporů s jinými uživateli a pro vaši pomoc s jejich řešením jsou stanoveny termíny, a proto je důležité poznamenat si nejzazší termín následné akce.

REKLAMACE SLUŽBY

Reklamaci služby můžete nahlásit našemu oddělení služeb zákazníkům kdykoli online nebo můžete zavolat na oddělení služeb zákazníkům (viz podrobnosti v následujícím textu). 

Pro hlášení reklamací a vaši pomoc při jejich řešení jsou stanoveny termíny, a proto je důležité poznamenat si údaje, které vám během procesu řešení problémů poskytneme o termínech následných akcí, abyste mohli reklamaci vyřešit nebo postoupit podle svých potřeb.

Pokud pro vás výsledek reklamace služby po dokončení procesu postoupení reklamace není uspokojivý, můžete si stěžovat u úřadu finančního ombudsmana (pokud jste obyvatelem Velké Británie) nebo u Evropského spotřebitelského centra (ECC-Net) nebo nás můžete žalovat u soudů pro Anglii a Wales (nebo pokud jste spotřebitelem jinde, u svého místního soudu). Nevyřešenou reklamaci můžete také písemně nahlásit regulátorovi CSSF na následující adrese: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d’Arlon L-2991 Luxembourg.

Další informace najdete také v části týkající se reklamací v oddílu „Řešení problémů“ ve smlouvě s uživatelem.

 

Který zákon platí

Právní vztah s vámi se obvykle řídí zákony Anglie a Walesu, ale ve smlouvě s uživatelem je třeba zkontrolovat oddíl týkající se rozhodného práva, které platí pro zemi vašeho trvalého pobytu, abyste zjistili, zda za určitých okolností platí také zákony nějakých jiných zemí.

 

Bezpečné využívání naší služby

Z hlediska spotřebitele je základním produktem služby PayPal služba, která je často přirovnávána k peněžence, bezpečnému místu pro uchovávání hotovosti, karet a jiných platebních prostředků. Hlavním důvodem pro vlastnictví peněženky je bezpečnost: Služba PayPal vás chrání před sdělováním údajů pro přístup k vaší hotovosti prodejcům. Lidé, kterým platíte, nezískávají přístup k vašim platebním prostředkům (údajům o kartách či bankovním účtu).

Pokud provedete následující opatření, napomůžete tím zabezpečení svého účtu PayPal a používání služby z vaší strany:

 • Uchovávejte podrobnosti o svých přihlašovacích údajích (například heslo nebo kód PIN) a o vašich zdrojích financování na bezpečném místě.
 • Nedovolte nikomu jinému, aby měl nebo používal vaše přihlašovací údaje a zdroje financování.
 • Nesdělujte podrobnosti o svých přihlašovacích údajích a zdrojích financování jindy než v rámci používání služby.
 • Nikdy si nezapisujte ani jinak nezaznamenávejte své heslo ani kód PIN (či jiné přihlašovací údaje) způsobem, kterému může rozumět někdo jiný.
 • Nevybírejte si heslo ani kód PIN (či jiné přihlašovací údaje), které lze snadno uhodnout (například posloupnost písmen nebo číslic).
 • Dbejte na to, aby vaše heslo ani kód PIN (či jiné přihlašovací údaje) nikdo neviděl, když je používáte.
 • Odhlaste se ze všech aplikací souvisejících s platbami v zařízení, když je nebudete používat k přístupu ke službě, a/nebo   případě, že k nim budou mít přístup jiné osoby (například pokud své zařízení sdílíte s jinými osobami nebo své zařízení používáte prostřednictvím nezabezpečeného veřejného připojení k internetu, například v typických oblastech s veřejnou „bezplatnou sítí Wi-Fi“).
 • Nepoužívejte žádnou funkci, která uloží nebo uchová vaše heslo nebo kód PIN (či jiné přihlašovací údaje) v zařízení používaném k přístupu ke službě.
 • Dodržujte všechny přiměřené pokyny, které případně vydáme ohledně toho, jak můžete zabezpečit svůj účet PayPal a používání služby.
 • Aktualizujte své osobní údaje na účtu PayPal. Pokud nás kontaktujete ohledně svého účtu PayPal z adresy, telefonního čísla nebo e-mailového účtu, které nemáme zaevidované, může se stát, že vám nebudeme moci odpovědět.
 • Podnikněte všechny přiměřené kroky za účelem ochrany zabezpečení osobního elektronického zařízení, jehož prostřednictvím službu používáte.  K přístupu ke službě tedy použijte osobně nakonfigurované funkce zařízení chráněné kódem PIN nebo heslem. Pokud své zařízení ztratíte, ihned nás o tom informujte a odstraňte toto zařízení z nastavení na svém účtu PayPal.

Kromě bezpečnosti je další funkcí peněženky to, že je stále připravena a pohodlně k dispozici: Peněženka není trezor, ale věc, kterou máte po ruce a při potřebě hotovosti ji můžete snadno otevřít. Rovnováhy mezi bezpečností a připraveností je těžké dosáhnout: Vyhýbáme se tomu, abychom vám působili nepohodlí v situaci, kdy by bezpečnostní kontrola měla pouze malý význam, ale pokud je riziko (výše částky, pravděpodobnost ztráty) vyšší, musíme vás požádat o pomoc a ochranu vás samých a zjistit, zda jednáme s vámi a nikoli s podvodníkem. Musíme také dodržovat bezpečnostní předpisy. Používáme ty nejméně rušivé prostředky, jejichž pomocí se vás snažíme poznat, ale někdy vás musíme požádat, abyste prokázali, že osoba, která něco dělá s vaším účtem, jste opravdu vy.

 

Jak poznáme, že jste to vy?

Když posíláte platbu, musíme si ověřit, že příkaz k provedení platby dáváte opravdu vy jakožto majitel účtu. Možná víte o tom, že v odvětví plateb se tento proces označuje jako „ověřování“.  Platbu odepíšeme z vašeho účtu, a proto potvrzení, že jde opravdu o vás a že s platbou souhlasíte, zajistí, že z vašeho účtu odepíšeme pouze ty platby, ke kterým jste nám skutečně dali příkaz. Kromě příkazů k platbě si vaši totožnost při provádění operací potřebujeme ověřit i u jiných operací s penězi a nastavením účtu PayPal.

Základní ujištění, že se přihlašujete vy, nám dává to, že se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údaji (například hesla nebo kódu PIN). Bezpečnostní přínos této základní metody závisí na tom, zda své přihlašovací údaje, především heslo a kód PIN, uchováte v tajnosti. Pokud své přihlašovací údaje s někým sdílíte, vzdáváte se kontroly nad svým účtem PayPal. Pokud svůj účet chcete s někým sdílet, nesdělujte této osobě své přihlašovací údaje, ale vytvořte pro ni samostatného uživatele s možností přihlášení (přihlaste se a v části „Profil a nastavení” zvolte možnost „Správa uživatelů”). Nikdy nikomu nesdělujte své vlastní přihlašovací údaje, abyste měli vždy nad svým účtem kontrolu. Pokud si myslíte, že vaše přihlašovací údaje může znát někdo jiný, přečtěte si v následujícím textu oddíl „Co udělat“.

Zástupce společnosti PayPal se vás nikdy nebude ptát na heslo nebo kód PIN. Ty jsou v našem systému zaznamenány v šifrované podobě a pracovníci společnosti PayPal k nim nemají přístup. Své heslo ani kód PIN nesdělujte pracovníkům společnosti PayPal ani nikomu jinému. Když zapomenete heslo, změníme ho na dočasné heslo, které známe my a vy, ale při prvním použití systému si dočasné heslo budete muset změnit. Kód PIN si můžete po přihlášení změnit v profilu svého účtu sami.

Kromě přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla nebo kódu PIN vás můžeme identifikovat i pomocí jiných metod. Můžeme vás poznat například podle vašeho mobilního zařízení, především když v něm máte nainstalovanou aplikaci PayPal. Pokud má vaše zařízení pro identifikaci čtečku otisku prstu, můžeme používat i otisk prstu. Také vás můžeme požádat o zadání kódu, který pošleme na vaše telefonní číslo; tak vás poznáme podle telefonní linky. Dalším způsobem potvrzení vaší totožnosti jsou vaše odpovědi na bezpečnostní otázky.

Evropské zákony o bezpečnosti plateb vyžadují, abychom vás při určitých aktivitách, například při posílání peněz nebo změně nastavení účtu, identifikovali dvěma různými způsoby. Například pokud jste se původně přihlásili pomocí hesla, můžeme zkontrolovat i vaše zařízení. To můžeme zpravidla udělat na pozadí, aniž bychom vás k tomu vyzývali. Chcete-li zrušit své propojení se zařízením, které již nevlastníte, „zrušte propojení” tak, že se přihlásíte a v části „Profil a nastavení” zvolíte možnost „Telefon”.

Někdy vám můžeme umožnit, abyste byli identifikováni (je-li to možné) bez zadávání hesla nebo kódu PIN, například podle vašeho mobilního zařízení. Proces identifikace nevynecháváme. Pouze ho zajišťujeme tak, abyste nemuseli zadávat žádné údaje. Namísto hesla vás poznáme podle vašeho zařízení a chování nebo jiného identifikačního faktoru.

Pokud platbu hradíte z karty, musí vás identifikovat i banka, která kartu vydala. Může tak učinit pomocí technologie 3D Secure, která vás vyzve, abyste prokázali svoji totožnost bance, která kartu vydala. Společnost PayPal spolupracuje se sdruženími a vydavateli karet na tom, aby tuto dodatečnou bezpečnostní kontrolu zmírnila, kdykoli to bude možné.

Potvrzení vaší totožnosti při posílání platby nám pomůže při ujištění, že platbu autorizujete právě vy. Vaši totožnost potvrzujeme také v případě, že nastavíte předběžné schválení budoucích plateb, které vám umožní provádět platby stejným příjemcům (obvykle obchodníkům) automatickým (a v některých případech dlouhodobým) způsobem. Obchodník může následně použít předběžné schválení jako vaše oprávnění, které obchodníkovi udělujete pro výběr platby pomocí služby PayPal, podle dohody mezi vámi a obchodníkem. Předběžné schválení můžeme použít jako váš příkaz pro nás, abychom přijali požadavek obchodníka na inkasování platby.  Když obchodník inkasuje platbu, kterou jste předem schválili, nekontrolujeme vaši totožnost ani vás nezahrnujeme do kontroly. Již dříve jste se totiž rozhodli tomuto obchodníkovi důvěřovat, když bude inkasovat platby za určitých dohodnutých podmínek (například když využijete službu poskytovanou obchodníkem nebo uplyne stanovená doba a přichází doba splatnosti další platby). Předběžné schválení můžete zrušit v profilu účtu.  Další informace najdete v oddílu smlouvy s uživatelem, který se týká nastavení automatických poplatků z vašeho účtu.

 

Jak vy poznáte, že jsme to my?

Společnost PayPal usilovně pracuje na tom, aby zabránila jiným subjektům ve falšování jejích stránek, mobilních aplikací či jiných způsobů přístupu k naší službě. Naše práce na odstranění imitací však nikdy nemůže mít stoprocentní úspěšnost: někdo se může za službu PayPal vydávat, než hrozbu identifikujeme a zabráníme jí. Pokud si myslíte, že je falešná stránka pravou stránkou služby PayPal, můžete se k ní přihlásit a předat tak své přihlašovací údaje podvodníkovi vydávajícímu se za společnost PayPal. Pokud se vám to stalo, přečtěte si v následujícím textu oddíl „Co udělat při bezpečnostním problému”.

Jak zajistit, abyste se přihlásili na pravý web služby PayPal:

 • Nepřecházejte na web služby PayPal přes odkaz. Kód odkazu, který vás z odkazující stránky přenáší na odkazovanou, nevidíte, takže pokud použijete odkaz, nemáte jistotu, kam přecházíte. Použití odkazu je bezpečné pouze v případě, že důvěřujete zdroji, ze kterého se odkazuje. Ne vždy však víte, o koho se jedná. E-maily lze upravit tak, aby vypadaly, že přicházejí ze služby PayPal, přestože tomu tak ve skutečnosti není. Nepoužívejte tedy odkazy pro přístup ke službě PayPal, které jsou uvedeny v e-mailech. Na stránky, které se za nás vydávají, mohou vést i odkazy z webových stránek, jejichž autora neznáte a nemůžete mu důvěřovat. Nejsnadněji a nejspolehlivěji se na pravou stránku služby PayPal dostanete tak, že v panelu adres prohlížeče napíšete „paypal.com” a stisknete klávesu Enter.
 • Zkontrolujte panel adres. Když přejdete na stránku, která vypadá jako stránka služby PayPal, zkontrolujte panel adres v horní části okna prohlížeče. Měl by vypadat zhruba takto (v jednotlivých prohlížečích musíte počítat s určitými variacemi vzhledu):

  V tomto příkladu potvrzují text „https” a ikona zamknutého zámku, že je spojení mezi vaším prohlížečem a serverem služby PayPal šifrováno, takže do něj nemůže nikdo nahlížet. Slova „paypal.com“ a „PayPal, Inc.” potvrzují, že je prohlížeč připojen k našemu serveru, a zelené pozadí stvrzuje, že prohlížeč „ví”, že jde o nás, protože to potvrdil certifikát vydaný důvěryhodnou nezávislou organizací, která nás identifikovala. Pokud je panel adres žlutý nebo červený nebo pokud spojení není zabezpečeno (otevřený zámek nebo chybí text „https”) nebo připojeno k nám (jiná adresa než paypal.com), nepřihlašujte se. Podvodníci mohou zneužít naše jméno, ale pro ně je obtížnější zneužít náš internetový název domény, paypal.com, proto v adrese hledejte právě tuto doménu (přesně „paypal.com“ těsně před prvním jednoduchým lomítkem).

  Když nám dáváte příkaz k platbě, nacházíte se zpravidla na webu obchodníka, kterému chcete zaplatit. Když nám dáváte příkaz k platbě, obvykle vás žádáme, abyste se přihlásili (abychom věděli, že nám příkaz zadáváte právě vy), a proto vás web obchodníka přesměruje na přihlašovací okno stránek PayPal (pokud jste se podle oddílu „Jak poznáme, že jste to vy?“ v předchozím textu nerozhodli přihlašovat se bez hesla). Vždy zkontrolujte adresu přihlašovacího okna, abyste si byli jisti, že vás web obchodníka přesměroval k nám. Pozor: Když vás k nám tímto způsobem přesměruje obchodník, bude zobrazen i název obchodníka. Není však uveden proto, že byste zůstali na jeho stránce, ale proto, abyste měli stále k dispozici informace o kontextu: kupujete něco od obchodníka, a platba je jeden z kroků celého procesu – ten vás na chvíli přenese k nám, ale po zaplacení se vracíte k obchodníkovi.

  Chcete-li mít jistotu, že bude aplikace PayPal ve vašem mobilním telefonu pravá a bude pocházet od nás, získejte ji z důvěryhodného zdroje, jako je obchod Apple App Store nebo Google Play.

  Někteří zákazníci služby PayPal vám umožňují přihlášení k jejich stránkám pomocí přihlašovacích údajů ke službě PayPal. Tento krok vám umožní používat takový web, aniž byste si na něm museli vytvářet účet. Přestože však používáte přihlašovací údaje ke službě PayPal a proces přihlašování řídí služba PayPal, nepřihlašujete se ke službě PayPal, ale na nezávislý web. Pokud se pomocí přihlašovacích údajů ke službě PayPal přihlásíte (nebo pokusíte přihlásit) k nezávislému webu, informuje služba PayPal tento web o tom, že jste se úspěšně přihlásili nebo že byl pokus neúspěšný. Služba PayPal však s tímto webem bez vašeho souhlasu nesdílí žádné další informace.

 

Co udělat při bezpečnostním problému

Pokud máte podezření na bezpečnostní problém, jednejte okamžitě, ale nepodléhejte panice. Jakékoli zpoždění může zhoršit následky. Volání na oddělení služby zákazníkům není první akcí, kterou byste měli podniknout.

Nejprve se zamyslete, který z následujících textů problém popisuje nejlépe:

 • Mohu se přihlásit. Můj účet používá nebo by mohl používat někdo jiný nebo moje přihlašovací údaje již nejsou tajné.
 • Mohu se přihlásit a myslím, že jsou moje přihlašovací údaje v bezpečí, ale zdá se, že na mém účtu došlo k neoprávněným aktivitám.
 • Nemohu se přihlásit. Můj účet používá nebo by mohl používat někdo jiný nebo jsem prostě zapomněl(a) heslo.

Řešení těchto situací popisují následující odstavce.

„Mohu se přihlásit, ale…“

Pokud se můžete k účtu PayPal přihlásit, ale máte podezření, že váš účet možná používá někdo jiný nebo že dochází k neoprávněným aktivitám, je prvním krokem řešení přihlásit se a změnit heslo, i kdybyste si mysleli, že nikdo jiný vaše heslo nezjistil. Podvodníci mají často programy pro odhadování hesel, proto je změna hesla tím nejlepším způsobem, jak zajistit, aby vaše heslo nikdo neznal. Pokud se můžete přihlásit, můžete si heslo změnit mnohem rychleji, než bychom to udělali my.

Chcete-li změnit heslo, musíte se nejprve přihlásit. Poté klepněte na možnost „Profil a nastavení” a v části „Heslo” klikněte na možnost Změnit. Když měníte heslo, zabezpečíme komunikační kanál mezi vámi a našimi servery. Změna hesla je tedy obecně bezpečný proces a nemusíte se bát, že někdo nahlíží. Nové heslo vybírejte pečlivě a vyhněte se jakékoli podobnosti se starým.

Pokud jste se rozhodli heslo nepoužívat (v případech, kdy jsme vám to povolili), zvažte, zda ho nechcete znovu vyžadovat, a posílit tak bariéry bránící vstupu potenciálního podvodníka. Pomoci může také zvážení jiných způsobů identifikace: máte například stále mobilní telefon, který je v profilu účtu uveden jako váš? Nový mobilní telefon se stejným telefonním číslem se nám bude jevit jako nový mobilní telefon, protože identifikujeme samotné zařízení. Mobilní zařízení můžete aktualizovat tak, že zrušíte propojení s původním a nainstalujete a začnete používat aplikaci PayPal v novém zařízení.

Po změně hesla a novém přihlášení uveďte, která aktivita se jeví jako neoprávněná. Rozdíl mezi „Nevzpomínám si, že bych toto platil(a)” a „Vím, že jsem takovou platbu nezadal, protože jsem nikdy neslyšel o krámku Millie’s Handbags, jsem kluk a kabelky nenosím” je dost podstatný. Žádnou platbu nehlaste jako neoprávněnou, pokud si nejste jisti, že jste ji opravdu neschválili. Záměrně falešné hlášení o neoprávněné platbě se může rovnat podvodu.

Pokud jste si jisti, že došlo k neoprávněné aktivitě, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům a nahlaste to společnosti PayPal touto cestou (podrobnosti najdete v dalším textu). Neoprávněnou aktivitu ale hlaste až po změně hesla a ostatních identifikátorů v profilu účtu: Změnou hesla a aktualizací údajů o svém mobilním zařízení opět převezmete nad svým účtem kontrolu a je to podstatný první krok, který je nutné provést ještě dříve, než začnete řešit následky ztráty kontroly.

„Nemohu se přihlásit”

Pokud se již nemůžete k účtu PayPal přihlásit, zavolejte na oddělení služeb zákazníkům a požádejte o obnovení hesla (e-mail není pro obnovení hesla vhodný, protože není příliš bezpečný). Pokud máte podezření, že váš účet používá neoprávněná osoba, vyžadujte obnovení hesla neprodleně. Pokud není pravděpodobné, že má přístup k vašemu účtu někdo jiný, je tento požadavek méně naléhavý.

Žádost oddělení služeb zákazníkům o obnovení hesla

Pokud se stále můžete přihlásit, můžete nejnaléhavější problém vyřešit rychleji než my. Viz oddíl „Mohu se přihlásit, ale…” v předchozím textu. Pokud se nemůžete přihlásit nebo pokud jste již podnikli všechna možná opatření, zavolejte pracovníkům oddělení služeb zákazníkům (podrobnosti najdete na konci této stránky).

Pokud se můžete přihlásit, přihlaste se a klikněte na možnost „Potřebujete pomoc?” v dolní části webové stránky a poznamenejte si jednorázový kód, který obdržíte. Pokud se nemůžete přihlásit, vysvětlete proč, ihned jak vás pracovník oddělení služeb zákazníkům požádá o kód.

Pokud se stále můžete přihlásit, můžete nás místo telefonování kontaktovat přes centrum zpráv. Pokud však naléhavě potřebujete obnovit heslo a nemůžete to učinit sami, zavolejte nám a požádejte o nejrychlejší možnou akci. V centru zpráv můžete také řešit následky napadení účtu, například platby, které jste neschválili, nebo požádat o pomoc s jinými potížemi.

Pokud vás budeme potřebovat upozornit na bezpečnostní problém nebo problém s podvodem, zpravidla to učiníme přes centrum zpráv. Pokud je nutné, abyste okamžitě provedli nějakou akci, můžeme pro vyžádání akce použít i jiné prostředky, například e-mail.

Když žádáte o obnovení hesla, musíme zjistit, zda jste to vy, kdo chce heslo k účtu změnit. Zeptáme se vás na určité otázky, na které pravděpodobně znáte odpovědi právě jen vy. Pokud si heslo měníte sami na stránkách nápovědy, dostanete otázky, které jste vybrali a odpověděli na ně při nastavování účtu. Tyto otázky vidíte v profilu účtu, a když budete chtít, můžete si vybrat jiné. Nezapomeňte na to, že podvodník, který by neoprávněně získal přístup k vašemu účtu, může také změnit otázky a odpovědi pro identifikaci. Pokud by se to stalo, nemusí být opětovné získání kontroly nad účtem snadné.

Další bezpečnostní informace

Další informace o zabezpečení a příslušných zásadách naší společnosti vám poskytne bezpečnostní centrum služby PayPal.

 

Slovníček pojmů

3D Secure: Proces vyžadovaný karetními sdruženími (například Visa a MasterCard), který umožňuje vydavateli karty zkontrolovat totožnost osoby, která používá kartu tohoto vydavatele. Přihlašování 3D Secure vyžaduje k potvrzení skutečnosti, že je osoba zadávající heslo majitelem karty, kterého vydavatel zná, zadání hesla, které zná vydavatel (nikoli společnost PayPal). 3D Secure je obecný název: obchodní názvy systému 3D Secure jsou Verified by Visa a Mastercard SecureCode.

Přihlašovací údaje: Údaje, které používáte při přihlašování, například e-mailová adresa a heslo nebo (v mobilních telefonech) telefonní číslo a kód PIN. Vaše e-mailová adresa a telefonní číslo mohou být známy i v jiných kontextech, než je přihlašování, ale heslo a kód PIN musí být tajné, aby váš účet ochránily před neoprávněným přístupem.

Centrum zpráv: Prostředek pro komunikaci uživatelů a společnosti PayPal podobným způsobem jako při e-mailové komunikaci, ale s vyšší důvěrností a zabezpečením. Chcete-li využít centrum zpráv, musíte se přihlásit ke službě PayPal.

My: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., poskytovatel služby podle popisu v předchozím textu v oddílu „Kdo službu poskytuje?“.

Vy: Oprávněný majitel účtu PayPal, který má nastaveno vaše skutečné jméno.

 

Další informace můžete získat z těchto zdrojů:

 

Několik informací na závěr:

 • Naše pravidla v dokumentu „Bezpečné využívání naší služby” představují to, co v rozumné míře považujeme za osvědčené postupy. Nejsou však vyčerpávající a neposkytujeme rady jakéhokoli druhu. Převažující technologie, související rizika a konkrétní okolnosti se neustále mění, a proto tato pravidla poskytujeme bez jakýchkoli záruk (v míře povolené příslušnými zákony a podle smlouvy s uživatelem služby PayPal). Vždy si navíc proveďte vlastní průzkum, a pokud se chcete ujistit, že je váš postup za konkrétních okolností správný, požádejte o radu odborníky.
 • Výše uvedené informace nepředstavují souhlas ani doporučení žádných nezávislých produktů nebo nezávislých služeb libovolného druhu.
 • Tam, kde odkazujeme na jiné weby, nemůžeme nést odpovědnost za jejich obsah.

This e-shop uses cookies and is unable to function without their use. I do not agree with the use of cookies on this e-shop (a blank page is displayed).

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).